Fiets Veilig Westzijde Amersfoort

Met het project Fiets Veilig westzijde Amersfoort voeren we verbeteringen uit voor de fietser en de voetganger. De maatregelen in het noordelijk en zuidelijk deel waren al opgenomen in het project Westelijke Ontsluiting. Het middendeel start als een nieuw project. Tussen 15 maart en 30 april 2023 hebben we op dit platform gevraagd naar ideeën en wensen op de maatregelen en daarop zijn meer dan 100 reacties op binnengekomen.

Antwoorden gemeente op reacties

De gemeente heeft op alle reacties een antwoord gegeven en deze zijn terug te lezen bij de verschillende maatregelen die staan op de pagina's:

De Algemene reacties zijn via een formulier binnengekomen en zijn terug te lezen op deze pagina.

De reacties zijn ook verwerkt in een Reactienota dit is een pdf document (410 KB).

 

Noord

De noordzijde van het projectgebied omvat het deel langs de Barchman Wuytierslaan tussen het Dierenpark en de Amsterdamseweg. Er zijn verschillende maatregelen bedacht.

Bekijk de plannen

Gegeven reacties

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Gegeven reacties","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"18","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-chat","topn":"8","orderBy":"NEWID()","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":true,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"248371"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":false,"dateType":"classic","showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Midden

Het middendeel van het projectgebied omvat het deel ter hoogte van de spoorwegovergang. Voor dit deel zijn nog geen maatregelen bedacht. 
 

Bekijk de plannen

Gegeven reacties

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Gegeven reacties","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"18","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-chat","topn":"3","orderBy":"NEWID()","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":true,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"248403"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":false,"dateType":"classic","showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

Zuid

De zuidzijde van het projectgebied omvat het deel bij en in de buurt van de Stichtse rotonde en zuidelijk deel Daam Fockemalaan. Er zijn verschillende maatregelen bedacht.

Bekijk de plannen

Gegeven reacties

{"tabBasic":{"type":"items","title":"Gegeven reacties","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"itemType":"18","documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","listIcon":"icon-chat","topn":"8","orderBy":"NEWID()","showAvatar":true,"showUserName":true,"filterRetweets":false,"targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":true,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"248408"},"layout":{"template":"list","showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":false,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":false,"dateType":"classic","showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 
 
 
 
 
 

Ideeën en antwoorden op algemene vragen

Hieronder staan de algemene ideëen op de maatregelen die tussen 15 maart en 30 april 2023 door inwoners/ belanghebbenden gedeeld zijn. Begin 2024 heeft de gemeente al de reacties verwerkt en een antwoord gegegeven op vragen, deze staan in de tabel.

Reacties inwoners/ belanghebbenden Antwoorden gemeente
In de plannen lees ik dat er geen aanpassingen worden gedaan aan het deel van de Daam Fockemalaan tussen het spoor en het klooster. Het fietspad loopt hier over de ventweg, die bestraat is met grote klinkers. Daarbij loopt de weg hier enigzins omhoog. Deze combinatie maakt dit een onaangenaam deel van de fietsroute. Ik hoop daarom dat er er toch ook op dit deel van de route aanpassingen
kunnen worden gedaan, bijvoorbeeld door de paralelbaan hier in te richten als fietsstraat.
Afgezien hiervan ben ik zeer te spreken over de plannen om de fietsinfrastructuur in dit deel van Amersfoort flink te verbeteren.
In de plannen is inderdaad niet voorzien in een herinrichting van de Daam Fokemalaan
tussen de BW-laan en het klooster, een herininrchting van de parallelwegen tot
fietsstraat lijkt overbodig vanwege het smalle wegprofiel waardoor een hoge snelheid van het autoverkeer niet mogelijk is.
Voordat men weer nieuwe dingen gaan bedenken zorg eerst een dat er onderhoud word gepleegd dan is in ieder geval de veiligheid voor de fietsers een beetje terug want de wegen en de fietspaden zijn zo slecht dat je er op kan wachten wanneer er ongelukken gaan of al geweest gaat gebeuren.
En als men beelden wilt zien van de slechte fiets en voetpaden moet men maar eens gaan fietsen door Amersfoort
Omdat er lang sprake was van de aanleg van de Westelijke Ontlsuiting is het onderhoud op die wegdelen de afgelopen jaren minimaal geweest. De insteek is om de verbeteringen aan de fietspaden zo snel mogelijk uit te voeren.
Met betrekking tot het fiets veilig plan van de gemeente rond het westelijk deel van Amersfoort zou ik als bewoner van de BW-Laan tussen spoor en DF-Laan graag nog het volgende willen inbrengen.
Ter ontlasting van dit deel van de rondweg rond Amersfoort zou het vele verkeer dat via de A28 wordt geleid naar de Isselt/Soest via Stichtse rotonde kunnen of moeten worden beperkt. Om te beginnen met al het vrachtverkeer (ook naar de Bernard Kazerne), dit verkeer heeft via de A1ook de mogelijkheid om Amersfoort/Soest te bereiken en zal het verkeer door de woonwijk al behoorlijk
ontlasten. Maak daarnaast het gehele westelijke traject 30 Km zone. Belangrijk aspect in deze is dan wel de handhaving van deze maatregelen. Ook is naar mijn idee ook het herzien van de stopplaatsen van het openbaar vervoer op dit traject niet geheel onverstandig, een betere en logischere positionering van deze plaatsen kan bijdragen aan een veiliger stukje Amersfoort. Als bewoner van het middenveld van het plan zou ik graag willen participeren in de planvorming rond de westzijde van Amersfoort.
In zijn algemeenheid geldt dat verkeer de snelste route zal volgen, dat geldt voor personenauto's en ook voor vrachtverkeer. Lokaal bekende bestuurders laten zich moeilijk leiden en en lokaal onbekende bestuurders gebruiken daarvoor routenavigatiesystemen. De gemeentelijke wegen zijn openbare wegen waar
bestuurders vrije routekeuze hebben. Het is daarom niet mogelijk om dit verkeer van
deze route te weren. In het plan van de Westelijke Ontsluiting was het verplaatsen van
de bushaltes meegenomen in de planvorming. Op die wegvakken waar geen maatregelen worden getroffen en waar wel een bushalte ligt, ligt het voor de hand dat deze op de huidige locatie blijft liggen. Als nieuwe project voor de fietstunnel start zal ook de participatie opnieuw starten, u kunt zich dan aanmelden om mee te denken.
Daar zal te zijner tijd gelegenheid voor worden gegeven.
Ik heb nog nooit eerder commentaar gegeven op een voorgenomen besluit van de gemeente, maar nu moet mij toch iets van het hart. Nu de originele plannen van de westtangent niet doorgaan, is er een alternatief plan bedacht die geen recht doet aan het grootste probleem op dit traject: nl de spoorwegovergang. Deze ongelijke kruising van verkeersweg en spoorbaan zou in elke nieuwe plan in elk
geval moeten verdwijnen. Dat gebeurt helaas niet. Er komt een halfbakken plan voor een fietstunnel inclusief hulpdiensten.
Ik zou een alternatief willen voorstellen: het bouwen van het viaduct over het spoor uit de originele westtangent plannen. Hierdoor kan de gevaarlijke overweg alsnog verdwijnen. Verder wordt maximaal gebruik gemaakt van al ontwikkelde plannen (goedkoper). Maak vanuit dit viaduct een aansluiting op de BW laan zowel ten noorden als ten zuiden van het spoor. Wellicht dat er in de toekomst
voldoende geld ter beschikking komt voor een volledige westtangent, dan ligt er tenminste al een gereed stuk klaar.
Na de verkiezingen van 2022 heeft de nieuwe coalitie besloten dat de Westelijke Ontsluiting in haar oude vorm niet meer doorgaat. Op hoofdlijnen is in het coalitieakkoord opgenomen welke maatregelen uit het oude plan wel worden
overgenomen. Het coalitieakkoord is door de gemeenteraad vastgesteld. Uw alternatief behoort niet tot deze maatregelen en kan als gevolg daarvan niet op politiek draagvlak rekenen. Het coalitieakkoord stelt dat alleen voor fietsers, voetgangers en Na de verkiezingen van 2022 heeft de nieuwe coalitie besloten dat de Westelijke
Ontsluiting in haar oude vorm niet meer doorgaat. Op hoofdlijnen is in het coalitieakkoord opgenomen welke maatregelen uit het oude plan wel worden overgenomen. Het coalitieakkoord is door de gemeenteraad vastgesteld. Uw
alternatief behoort niet tot deze maatregelen en kan als gevolg daarvan niet op politiek
draagvlak rekenen. Het coalitieakkoord stelt dat alleen voor fietsers, voetgangers en
hulpdiensten een ongelijkvloerse kruising met het spoor wordt gemaakt. De consequentie is dat autoverkeer van de huidige gelijkvloerse spoorkruising gebruikt blijft maken.hulpdiensten een ongelijkvloerse kruising met het spoor wordt gemaakt. De consequentie is dat autoverkeer van de huidige gelijkvloerse spoorkruising gebruikt
blijft maken.
Wij willen graag deelnemen aan de participatie bij dit project en ontvangen hiervan graag een bevestiging. Als nieuwe project voor de fietstunnel start zal ook de participatie opnieuw starten, u kunt zich dan aanmelden om mee te denken. Daar zal te zijner tijd gelegenheid voor worden gegeven.
Ik ben te laat voor officiële reactie, maar kunnen jullie er aan denken / overwegen in samenwerking met OV aanbieders om ruimte te maken voor een extra bushalte ter hoogte van het klooster aan de Daam Fockemalaan? Er komt daar steeds meer bedrijvigheid en een bushalte (waar nu al 2 lijnen langs gaan) met veilige instap lijkt mij een goede aanwinst qua duurzaamheid en stimuleren met het OV te komen, zodat autodruk verder afneemt. Op dit moment voorzien de plannen niet in de aanleg van een extra bushalte.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cookie settings