Definitief ontwerp nieuw stadhuis Amersfoort

Naast het spoor, het Eemplein en rotonde De Nieuwe Poort moet over een aantal jaar een nieuw stadhuis staan. Een Huis voor de Stad waar ontmoeting centraal staat. Een aansprekend gebouw waar je makkelijk binnenloopt. Daarnaast moet het toekomstbestendig zijn, dus goed voor mens en milieu. Daarom wordt het energieneutraal en ook geschikt voor andere activiteiten en/of gebruikers in de toekomst. Dan weten we zeker dat het geld dat we nu investeren in het nieuwe Huis voor de Stad ook op lange termijn zinvol besteed is.

Definitief ontwerp

Op 4 oktober 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders het Definitief Ontwerp voor het Huis voor de Stad vastgesteld. Ook is het college en de gemeenteraad op 8 november 2022 akkoord met het beschikbaar stellen van een aanvullend investeringskrediet van €10 miljoen voor de verdere uitwerking naar een Technisch Ontwerp en de voorbereiding en realisatie van het Huis voor de Stad. Als alles volgens plan verloopt dan wordt in 2023 gestart met de bouw, zodat het Huis voor de Stad eind 2025 in gebruik kan worden genomen.

Het laatste nieuws vind je op www.amersfoort.nl/stadhuis.

Cookie settings