Wensen en grenzen voor Wagenwerkplaats Oost

De Wagenwerkplaats is een voormalige onderhoudswerkplaats voor goederenwagons van de NS. Het gebied is circa 20 hectare groot en ligt ten westen van het station Amersfoort en ten noorden van het spoorwegemplacement. Eigenaar NS werkt samen met bewoners, gemeente, andere eigenaren, gebruikers en andere belanghebbenden om plannen te maken voor de ontwikkeling van dit gebied.

Het gebied kent 3 deelgebieden. Voor het oostelijk deel zijn in maart 2021 kaders vastgesteld. De volgende stap is het maken van een stedenbouwkundige uitwerking voor in het bestemmingsplan. Dan gaat het over de verdeling van gebouwen, straten en pleinen, groen, duurzaamheid en de uitstraling van het gebied.

Er zijn 4 hoofdonderwerpen:

  1. Groene en leefbare openbare ruimte
  2. Duurzaamheid
  3. Mobiliteit, bereikbaarheid en parkeren
  4. Diversiteit in woon- en werksferen en identiteit

Daarbij ligt het programma vast. In het gebied komen:

  • 600-650 woningen (onder voorwaarde Maas)
  • Minimaal 15000 m2 voor werken
  • 2 parkeerhubs, 1 bij het station en 1 in de wijk
  • Fietsparkeren bij de woningen
  • Groene ruimtes zoals geschetst in het Masterplan

Inwoners van Amersfoort en belanghebbenden konden tot 15 oktober 2021 input geven over de inrichting van het gebied. De uitkomsten van die peiling gebruiken we bij het maken van een stedenbouwkundig kader. Zodra dat klaar is bespreken we dat opnieuw met de omgeving, onder andere via deze pagina.

 

 

Cookie settings