Verbetering Palmstraat en Hulststraat

De Palmstraat en Hulststraat liggen op het laagste punt van het Soesterkwartier. Bij hevige buien heeft het huidige riool moeite om al het regenwater af te voeren. Dat kan wateroverlast in en rond de woningen veroorzaken. Daarom wordt het riool onder de Palmstraat, Hulststraat en een klein deel van de Soesterweg vergroot. En dat biedt weer kansen om de Palmstraat en Hulststraat opnieuw in te richten, zodat die weer passen bij de wensen van nu.

Bekijk de uitgebreide toelichting op het project.

1. Het voorlopig ontwerp

  • Het projectgebied bestaat uit de Palmstraat, Hulststraat een klein deel van de Soesterweg. 
  • Nieuwe verkeersplateaus (drempels) bij de ingangen van de Palmstaat  en Hulststraat remmen de snelheid van het verkeer en beschermen de lager gelegen straten tegen wateroverlast bij hevige regen. 
  • Op het deel Soesterweg vergroten we alleen het riool. De inrichting verandert niet. 
  • Op de Palmstraat en Hulststraat vergroten we het riool en veranderen ook de straten, stoepen, pleintjes en parkeerplaatsen. 
  • Ons ontwerpvoorstel telt 84 officiële parkeerplaatsen; 1 voor iedere woning in het projectgebied. Dat zijn er 14 meer dan nu. Duidelijke parkeerzones zorgen voor een betere verdeling van de ruimte voor voetgangers en autobezitters. Parkeren op de stoep moet een uitzondering worden.

Alle voorgenomen wijzigingen vind je op deze voorlopige ontwerptekening.

Reageren op het voorlopig ontwerp kon tot en met 1 september 2021. We hebben alle reacties in die mochten ontvangen in een overzicht op een rij gezet. We willen de reacties bespreken met de buurt tijdens een bewonersbijeenkomst voordat we een definitief ontwerp maken.

2. Het plein Palmstraat

Het pleintje op de Palmstraat krijgt een belangrijke rol in het opvangen van regenwater bij hevige buien. Als het niet regent moet de buurt het pleintje kunnen gebruiken als groene speel- of ontmoetingsplek. Voor die nieuwe inrichting hebben we drie voorbeeldschetsen gemaakt. Tot 1 september 2021 kon je daarop reageren.  

Bekijk het overzicht van alle reacties die we mochten ontvangen.  We willen de reacties bespreken met de buurt tijdens een bewonersbijeenkomst voordat we een definitieve keuze die we opnemen in het definitief ontwerp.

Plein Palmstraat

 

 

Ontwerpschets 1

(klik voor een vergroting)

Ontwerpschets 2

(klik voor een vergroting)

Ontwerpschets 3

(klik voor een vergroting)

Hoe gaan we verder?

Zodra iedereen de kans heeft gekregen om – online of fysiek – te reageren, verwerken we waar mogelijk de reacties in een definitief ontwerp. We kunnen deze vervolgstap pas nemen zodra alle coronabeperkingen voorbij zijn. Zodra het definitief ontwerp klaar is presenteren we het op deze website en laten we dat technisch uitwerken door een aannemer die het daarna buiten uitvoert.

Cookie settings