Uitkomsten participatie openbare laadpalen Vathorst

De gemeente Amersfoort wil elektrisch rijden stimuleren. Elektrisch rijden is schoner, stiller en energiezuiniger. Daarom willen we dat inwoners zonder eigen parkeerplaats hun elektrische auto binnen zo'n 250 meter loopafstand van de woning kunnen opladen. Ook in de nieuwe wijken van Vathorst hebben we gekeken naar locaties waar openbare laadpalen geplaatst kunnen worden. In november 2022 hebben we inwoners gevraagd mee te denken over de plekken en online te reageren.

Reageren op de locaties gebeurde anoniem. Daarom krijgen de mensen die gereageerd hebben geen persoonlijk antwoord. We hebben er daarom ook voor gekozen om onze antwoorden op deze pagina te zetten. Op die manier kan iedereen zien wat er met de reacties is gebeurd en of de locaties zijn aangepast. De locaties zijn te zien op de kaart op amersfoort-in-beeld.nl/#laadpalen. De locaties zijn al aangepast op basis van de reacties van de inwoners.

Algemene reactie

  • Het gebruik van elektrische voertuigen willen we stimuleren met de aanleg van openbare laadpalen voor inwoners zonder eigen parkeerplaats. Daarom wijzen we openbare parkeerplaatsen aan voor elektrisch laden. Omwonenden moeten hierdoor soms wat verder weg  parkeren. Dit geldt ook voor mensen met een elektrische auto. Op een laadplek mag namelijk niet worden geparkeerd, maar alleen geladen.
  • In veel reacties is aangegeven dat (veel) inwoners in deze wijk een parkeerplaats op eigen terrein hebben, direct bij hun woning of op een gezamenlijk parkeerterrein van een VvE (vereniging van eigenaren). Het klopt dat veel mensen in deze wijk een eigen parkeerplaats hebben, maar niet iedereen. Een openbare laadpaal kan worden aangevraagd door inwoners zonder eigen parkeerplaats. 
  • In meerdere reacties zijn voorstellen gedaan om extra parkeerplekken of laadplekken te maken waar nu bijvoorbeeld een stoep of openbaar groen is. Ons uitgangspunt is dat we geen extra parkeerplaatsen maken. In de plannen van de gemeente krijgt de auto een minder belangrijke rol en komt er meer ruimte voor voetgangers en fietsers.

Leeswijzer tabel

  • In de tweede kolom staat het adres van de locatie zoals dat ook in de participatie is gebruikt. Als we hebben besloten om een locatie aan te passen, dan noemen we het adres van de nieuw locatie in de derde kolom. De locaties zijn al aangepast op de kaart op amersfoort-in-beeld.nl/#laadpalen.
  • In de derde kolom staat ons antwoord op de binnengekomen reacties. Als er een suggestie is gedaan voor een alternatieve locatie, dan geven we of we deze suggestie hebben overgenomen en de locatie hebben aangepast op basis van de reacties. Als we hebben besloten om een locatie aan te passen, dan noemen we hier ook de nieuwe locatie. Als een voorgestelde locatie in de reactie(s) vergelijkbaar of even geschikt is als de ingetekende locatie, dan passen we de locatie niet aan.

Locatie

nummer

Locatie

Antwoord op reacties

1268

Baak van Zierikzee ter hoogte van nummer 56

Eén van de genoemde alternatieven voor deze locatie is op een plek waar geen openbare parkeerplaatsen zijn. Daarom is deze locatie niet geschikt. De andere opgegeven alternatieve locatie is niet beter dan de ingetekende locatie omdat deze ten kosten gaat van de spreiding van openbare laadpalen. Daarom verandert de ingetekende niet.

1367

Baak van Renesse ter hoogte van nummer 23

Bij het plaatsen van openbare laadpalen wordt rekening gehouden met voldoende vrije doorgang voor gebruikers van de stoep. Hier hebben we bij het intekenen van de locaties ook naar gekeken. De ingetekende locatie verandert niet.

1368

Baak van Scheveningen ter hoogte van nummer 28

Voor deze locatie zijn geen suggesties genoemd. De ingetekende locatie verandert niet.

1369

Baak van Renesse ter hoogte van nummer 69

Op basis van de reacties verplaatsen we deze locatie naar Baak van Renesse ter hoogte van nummer 59.

1371

Tiellaan ter hoogte van nummer 101

Deze locatie is ingetekend op niet openbare parkeerplaatsen. We verplaatsen deze locatie naar de Macharenstraat ter hoogte van nummer 13.

1372

Lithoijenstraat ter hoogte van nummer 17

De ingetekende locatie heeft de voorkeur ten opzichte van de voorgestelde locatie omdat deze niet direct voor een woning staat. Daarom verandert de ingetekende niet.

1373

Grubbenvorstkade ter hoogte van nummer 13

De ingetekende locatie heeft de voorkeur boven de voorgestelde locatie omdat deze niet direct voor een woning staat. Daarom verandert de ingetekende niet.

1374

Baak van Wemeldinge ter hoogte van nummer 24

Voor deze locatie zijn geen suggesties genoemd. De ingetekende locatie verandert niet.

1375

Hogesteeg ter hoogte van nummer 41

Het parkeerterrein bij restaurant Bij Lot is in de reacties een aantal keer genoemd als locatie voor openbare laadpalen. Het parkeerterrein bij dit restaurant is in particulier eigendom. De gemeente kan hier geen openbare laadpalen (laten) plaatsen. De ingetekende locatie verandert niet.     

1376

Hogesteeg ter hoogte van nummer 17A

De ingetekende locatie heeft de voorkeur ten opzichte van de voorgestelde locatie, omdat op de voorgestelde locatie slechts één parkeervak is. Daarom verandert de ingetekende niet.

1378

Baak van Terneuzen

ter hoogte van nummer 7

Op basis van de reacties wordt deze locatie een aantal meter verplaatst. De nieuwe locatie komt verderop op het parkeerterrein, ter hoogte van de tuin van Baak van Terneuzen 7.

Een aantal reacties ging over de parkeerplaatsen op gezamenlijk(e) parkeerterrein of parkeerterreinen van een VvE (vereniging van eigenaren), daarvoor verwijzen wij graag door naar de VvE-regeling en het advies van de RVO, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zie hiervoor de webpagina van RVO.

1379

Baak van Zierikzee ter hoogte van nummer 8

Het parkeerterrein van het appartementencomplex aan de Baak van Breskens is in de reacties genoemd als alternatieve locatie. Dit parkeerterrein is niet van de gemeente en daardoor kan hier geen openbare laadpaal geplaatst worden. De andere voorgestelde locatie is niet beter dan de ingetekende locatie. Daarom verandert de ingetekende niet.

1380

Opijnenstraat ter hoogte van nummer 25

De voorgestelde locaties zijn niet beter dan de ingetekende locatie. Daarom verandert de ingetekende locatie niet.

1383

Woudrichemstraat ter hoogte van nummer 2

De voorgestelde locatie op het parkeerterrein bij de woningen die worden gebouwd aan de overzijde van de straat is niet geschikt. Dit parkeerterrein is niet van de gemeente en daarom kan hier geen openbare laadpaal geplaatst worden. De andere voorgestelde alternatieve locaties zijn niet beter dan de ingetekende locatie. Wel kiezen we op basis van de reacties zelf een andere locatie. De nieuwe locatie komt op de Laan van Bovenduist ter hoogte van nummer 56.

1384

Laan van Bovenduist ter hoogte van nummer 136

Voor deze locatie zijn geen suggesties genoemd. De ingetekende locatie verandert niet.

 

Vervolgstappen

We maken de locaties nu definitief. Dit doen we in de week van 30 januari. De kleur van de punten op de kaart verandert dan van roze naar geel. Vanaf dat moment kan voor deze locaties een aanvraag worden gedaan via de webpagina Oplaadpunten elektrische auto's.

Bewoners die al voor 30 januari een aanvraag hebben gedaan voor één van deze locaties hoeven dit opnieuw te doen. Zij krijgen voor 11 februari een reactie op hun aanvraag. De locaties die bij de laadpaalnummers horen zijn te zien op de kaart op Amersfoort in Beeld. De locaties zijn al aangepast op basis van de participatie.

Cookie settings
Close cookie-settings

Cookie settings

This website uses cookies. Read more about cookies in our cookieverklaring.


These cookies never collect personal data and are necessary for the correct functioning of the website.

These cookies collect data so that we gain insight into the use and can further improve this website.

These cookies are used by providers of external content that can be displayed on this website. For example video, marketing- and/or tracking cookies.