Beheerplan groengordel Soesterkwartier

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 maart 2021 het beheerplan groengordel Soesterkwartier 2021-2030 bestuurlijk vastgesteld. Het beheerplan bevat concrete maatregelen voor het onderhoud en het beheer van deze belangrijke groenstrook in het Soesterkwartier.

Ontwerp speelplekken Enk en Larixstraat

In het voorjaar van 2021 hebben we je op deze pagina gevraagd naar je wensen voor de nieuwe invulling van het spelen aan de Enk en de Larixstraat. Uit de ontvangen reacties komt naar voren dat bewoners graag houten en/of gekleurde speeltoestellen willen. Klimmen en klauteren, glijden, schommelen, veren/wippen, draaien en met zand spelen werden aangegeven als gewenste activiteiten op de speelplek.

In april 2022 (week 16 en 17) vernieuwt firma Kinderland B.V. de beide speelplaatsen. Daarna hopen we dat iedereen er opnieuw veel plezier heeft!

Bekijk het ontwerp Enk via de link.

Bekijk het ontwerp Larixstraat via de link.

Lees de reactienota voor alle reacties van bewoners en ons antwoord daarop.

Herinrichting populierenbos

Eén van de maatregelen uit het beheerplan is de herinrichting van het populierenbos inclusief de voormalige paardenweide en de buurtnatuurtuin.

Tot en met 21 mei 2021 kon je reageren op het concept ontwerp voor de nieuwe inrichting. Alle reacties zijn opgenomen in de reactienota en waar mogelijk verwerkt in het definitief ontwerp.

We hebben enkele gedetailleerde kaarten gemaakt om het ontwerp duidelijker te maken. Deze kaarten laten zien hoe het gebied de komende jaren zal veranderen. Ook hebben we een balans aan de kaarten toegevoegd. Die laat zien hoeveel en welke bomen en struiken er nu en straks staan.

Waarom een nieuwe inrichting?

Met de nieuwe inrichting van het gebied benutten we kansen op het gebied van waterberging, natuurontwikkeling en -beleving. Het gebied krijgt straks meer verschillende en afwisselende gebieden. Bijvoorbeeld een natte plas-/draszone en een droger gebied met hoog gras en kruiden. Maar ook heuvels die zorgen voor hoogteverschillen. Deze natuurlijke variatie is goed voor de flora en fauna en daarmee de ecologische waarde van het gebied.

Hoe gaan we verder?

In de tweede helft van 2021 werken we het ontwerp technisch verder uit. Daarna geven we een aannemer opdracht om het project uit te voeren.

One moment ...
  • No results found

    Your search didn't return any results. Check the spelling or try again with a different term.
Cookie settings